WERKWIJZE


U krijgt na het plaatsbezoek onmiddellijk een bod van ons, zonder financieel opschortende voorwaarden.
Wanneer ons bod u bevalt zullen wij een overeenkomst opstellen en zal het voorschot onmiddellijk betaald worden.
Nadien wordt alles overgedragen aan de notaris.

Wij handelen verder de verkoop volledig af en zorgen voor alle benodigde administratieve zaken zoals:
- het EPC attest,
- de elektrische keuring,
- het bodemattest,
- de keuring stookolietank , etc.

Indien gewenst kunnen wij de woning laten leegmaken en/of de verhuis regelen.

immokoper, immo-koper
Top